Programma.


 • De opleiding tot hoefspecialist is opgebouwd uit 20 lesdagen, verdeeld over 10 lesmodules. De modules vinden doorgaans plaats op vrijdag en zaterdag. De exacte datums vind je per jaargang elders op deze pagina. De lessen vinden plaats in Reek (Noord-Brabant), tenzij anders afgesproken/in studiegids aangegeven. 


 • De student loopt gedurende de opleiding minimaal 19 dagen stage bij de docenten en bij externe hoefverzorgers uit het vakgebied (in overleg met de docenten).

 • Als onderdeel van de stages krijgt de student de unieke mogelijkheid om gedurende twee dagen een inkijk in de keuken van de hoefsmederij van de universiteitskliniek Utrecht te nemen. 

 • De student loopt minimaal 1 dag mee met een expert uit aanverwante beroepen, zoals een osteopaat of voedingsdeskundige.

 • De student dient gedurende de opleidingsduur minimaal 5 case studies te documenteren (gedurende minimaal 6 maanden) en in te sturen.

 • Na elke lesblok ontvangt de student huiswerk welke tot de volgende lesblok ingeleverd moet zijn.

 • De student dient een jaarstuk/eindscriptie te ontwikkelen/schrijven. 
   
 • De student werkt gedurende de opleiding met door het centrum voorgegeven leerdoelen en vult deze aan met eigen leerdoelen.

 • De student neemt één van de docenten 1 dag mee naar eigen klanten zodat de docent de student in de praktijk kan observeren.

 • Examinering
  De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen, waarin de opgedane kennis en vaardigheden van de student getoetst worden. Halverwege de opleiding vindt er een theoretisch tussenexamen plaats. Het met goed gevolg afleggen van het tussenexamen geldt als toelating voor de volgende modules.
  Het praktische eindexamen wordt afgenomen door de 2 hoofddocenten en 2 externe vakmensen, waaronder 1 dierenarts en 1 hoefverzorger. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een vastgelegd beoordelingsformulier. Voorwaarde voor de deelname aan het eindexamen is dat alle modules met goed gevolg zijn afgelegd en de deelname/het volgen van de modules door één van de docenten is afgetekend. 
Image
Image
Image

Download de opleidingsfolder.

Opleidingsfolder

Datums leergang 2023-2024.


Image
Image
Image